Spijt van financiële afspraken scheiding

Uit onderzoek van Motivacation blijkt dat vier op de tien gescheiden mensen spijt hebben van de gemaakte financiële afspraken. Maar liefst 42% had hun financiën achteraf anders willen regelen. Dit toont dus nog maar eens het belang aan van het maken van goede afspraken in het kader van de scheiding en daarbij vooral ook de financiële impact van deze afspraken goed te laten toetsen.

Mediation met scheidingsmediator èn een financieel adviseur

Daarom biedt Scheiding Goed Geregeld de mogelijkheid van mediation onder begeleiding van een advocaat/scheidingsmediatior en een financieel adviseur.  Deze twee experts adviseren u over alle aspecten die komen kijken bij een scheiding. Zo moet er natuurlijk aandacht zijn voor de gezins- en woonsituatie, maar ook voor de huidige en toekomstige financiële situatie met betrekking tot uw woning, pensioen, polissen, onderneming etc. Zo komt u later niet voor verrassingen te staan.

42% van de mensen had hun financiën achteraf anders willen regelen tijdens de scheiding.

Spijt van gemaakte afspraken

Bij de meeste scheidingen zit u met maar één expert tegelijk aan tafel. Hierdoor blijven één of meerdere onderdelen van een scheiding vaak onderbelicht, met als gevolg dat mensen achteraf vaak spijt hebben over de gemaakte afspraken.

Juridisch, fiscaal en financieel goed geregeld

Wij vinden het belangrijk dat uw volledige situatie in kaart wordt gebracht, zowel juridisch als fiscaal en financieel. Dit is meestal te omvangrijk om door één persoon te laten regelen. Een financieel adviseur zal uw financiële situatie in kaart brengen en daarover advies geven, terwijl advocaat/mediator Glenda Raap de juridische aspecten van de scheiding en de gezinssituatie met u zal bespreken. Op deze manier weet u zeker dat de afspraken die u maakt passen bij uw situatie en u later geen spijt krijgt. Iedere scheiding is immers maatwerk.

Scheiding goed regelen

Naast het feit dat uw scheiding op deze manier kwalitatief beter geregeld wordt, is het ook een veel efficiëntere manier van werken om gelijktijdig met beide experts in gesprek te gaan. Zo ontvangt u al na één afspraak een totale analyse van uw situatie en kunt u zowel juridisch als financieel goed uit elkaar gaan. Uw scheiding goed geregeld.