Loading...
Waarom scheiding goed geregeld2019-03-01T10:52:58+00:00

WAAROM SCHEIDING GOED GEREGELD

Wanneer je gaat scheiden, komt er al genoeg op je af zonder alle juridische en financiële complicaties. Want bovenop alle emoties rondom een scheiding, moet er een hoop geregeld worden. Hoe gaan we het regelen met de kinderen? Moet er alimentatie betaald worden? Wie gaat waar wonen en kan dat ook financieel? Hoe ziet mijn toekomst er nu uit, voldoet mijn pensioen nog of moet ik hiervoor iets gaan regelen? Allemaal vragen waarvoor je normaal gesproken afspraken moet maken bij verschillende adviseurs, die met een wellicht ook nog eens verschillende adviezen geven of naar elkaar verwijzen voor meer informatie.

Dat moet sneller en efficiënter kunnen, vinden wij. Daarom hebben we onze krachten gebundeld, Cleerdin & Hamer advocaten en Keijer en Rademakers financieel advies. Twee professionals met ieder zijn eigen expertise. Samen begeleiden wij mensen in het scheidingstraject; tijdens één afspraak zit u met twee specialisten aan tafel.

Direct contact opnemen

Juridisch, financieel en fiscaal afgestemd

In ons werk komen wij dagelijks in aanraking met mensen die uit elkaar gaan. We ervaren dus ook regelmatig dat de juridische en financieel/fiscale dienstverlening niet op elkaar zijn afgestemd. Tussen uw diverse adviseurs is over het algemeen geen overleg en ieder houdt zich bezig met zijn eigen kennisgebied. Zo kan het voorkomen dat u bij de advocaat/mediator – juridisch haalbare – afspraken maakt over de verdeling van de woning of de pensioenen en blijkt bij de financieel adviseur dat deze afspraak financieel gezien niet mogelijk zijn. U moet dan weer van voor af aan beginnen.

Vaak duurt de afwikkeling van een scheiding door het gebrek aan samenwerking ook langer. Bijvoorbeeld: voor de advocaat/mediator is voor het maken van een alimentatieberekening nodig om te weten wat uw toekomstige hypotheeklasten gaan zijn, terwijl een financieel adviseur pas een hypotheek kan aanvragen als bekend is hoeveel alimentatie u moet betalen of gaat ontvangen. Beide adviseurs kunnen dus niet verder omdat informatie van de ander nodig is.

Completer advies en meer kwaliteit voor een lagere prijs

Omdat wij direct met elkaar samenwerken spelen dit soort problemen bij ons niet. Een scheiding verloopt daardoor niet alleen sneller, maar de gemaakte afspraken zijn ook realiseerbaar en bestendiger. Gezien de huidige belastingplannen kan onze samenwerking u ook veel geld besparen. Voor zowel de alimentatiebetaler als de –ontvanger zijn de belastingtarieven van belang. De betaler ontvangt immers een teruggaaf, terwijl de ontvanger inkomstenbelasting moet betalen over de ontvangen alimentatie. Daarnaast speelt bij het berekenen van de alimentatiehoogte ook de hypotheekrente(aftrek) een rol.

Aanpassing belastingtarieven

De komende jaren worden niet alleen de belastingtarieven aangepast, maar ook de hypotheekrente afgebouwd. Dit betekent dat het alimentatiebedrag dat u nu afspreekt, volgend jaar al niet meer conform de wettelijke maatstaven is en uit de pas loopt met het bedrag er daadwerkelijk betaald/ontvangen moet worden. Wij kunnen de implicaties van deze veranderingen voor u doorrekenen en in de te maken afspraken vastleggen.

Door onze samenwerking is onze dienstverlening dus beter, vollediger en meer op elkaar afgestemd. Hierdoor kunnen wij maatwerk in optima forma leveren en hoeft u niet langs allerlei verschillende adviseurs met uw vragen. En daar wordt u beter van omdat al het geregel u minder tijd en geld kost, terwijl u kunt profiteren van de kennis van twee experts.

Optimaal ingericht

Als u een afspraak heeft, heeft u die met ons beiden. Als tijdens deze bespreking echter op enig moment alleen financiële zaken of enkel juridische aangelegenheden aan de orde zijn, zal de ander zich terug trekken om alvast zaken voor u uit te zoeken/door te rekenen etc. Uw tijd wordt dus optimaal besteed.

U hoeft dus niet veelvuldig tijd te maken voor afspraken met allerlei verschillende adviseurs. Na dit traject is de hele scheiding juridisch geregeld en heeft u een uitgebreid financieel advies waarmee u verder kunt.

Direct naar het stappenplan
Maak een afspraak | Scheidinggoedgeregeld.nl
Maak een afspraak

Wij werken voor een vast bedrag. Zo weet u vooraf precies waar u financieel aan toe bent en wordt u niet met verrassingen achteraf geconfronteerd.

Voor dit bedrag wordt uw scheiding van A-Z juridisch geregeld:

  • opstellen van een convenant en een ouderschapsplan (indien van toepassing)

  • maken van de benodigde alimentatieberekeningen

  • indienen van een scheidingsverzoek bij de rechtbank

  • registreren van de scheiding in de registers van de burgerlijke stand

En ontvangt u een uitgebreid financieel advies waardoor u inzichtelijk heeft:

  • of u een hypotheek kunt verkrijgen voor de overname van uw huidige woning of de aankoop van een nieuwe woning

  • hoe uw pensioen geregeld is en of u hiervoor aanvullende regelingen moet treffen en zo ja, welke

  • hoe de lopende verzekeringen en polissen het beste afgehandeld kunnen worden

  • welke financiële en fiscale voorzieningen getroffen moeten worden

Scheiding goed geregeld voor een vaste prijs

U gaat scheiden en heeft een huurwoning € 2.995,00 *

U gaat scheiden en heeft een koopwoning € 4.495,00 *

Of u gaat scheiden en bent een DGA-ondernemer met een pensioen BV  € 5.495,00 *

* Deze bedragen zijn inclusief BTW en kantoorkosten en exclusief griffierecht ad € 297,00. Griffierecht is het tarief dat aan de rechtbank moet worden betaald voor het aanhangig maken van een procedure.